1. หน้าเเรก
  2. เทคโนโลยี
    1. ระบบการผลิตบริษัทฟั่งลูเป็นผู้ชำนาญผลิตอลูมิเนียมในประเทศจีน มี อุปกรณ์เเละเครื่องอัดรีดอลูมิเนียมชั้นนำประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราสามารถจำหน่ายเเละผลิดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมทุกชนิด
    1. อุปกรณ์สายการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียมยาวสุด (ยาวถึง 13.50 เมตร / 45 นิ้ว) ซึ่งเป็นสายการเพียงหนึ่งสำหรับการชุบสี anodized หรือทาสี electrophoreticอลูมิเนียมภายนอกที่มีอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑที่ถูกอัดขึ
    1. การตรวจสอบสินค้าการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทเราได้ตามที่หลักสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุดิบเมื่อจัดซื้อ, การตรวจสอบเเละควบคุมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, เเละการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขั้นสุดท้ายด้วย สำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบจะต้องเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจัดซื้อ
    1. การควบคุมคุณภาพบริษัทของเรายืนยันว่า"คุณภาพคือชีวิตของบริษัท"มาเป็นหลักการการควบคุมคุณภาพของเรา เรา ได้สร้างระบบการจัดการคุณภาพขึ้นตามระเบียบขององค์กรอย่างสมบูรณ์ เเละได้ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เเละระบบการจัดการมาตรฐานสากลหลายอย่าง เช่น ISO9001:2000, ISO14001:2004, OHSAS18001:1999, DNV ของนอร์เวย์,