1. หน้าเเรก
  2. เทคโนโลยี
  3. การตรวจสอบสินค้า

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทเราได้ตามที่หลักสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุดิบเมื่อจัดซื้อ, การตรวจสอบเเละควบคุมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, เเละการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขั้นสุดท้ายด้วย สำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบจะต้องเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจัดซื้อ เเละต้องการออกใบ"รายงานผลการตรวจสอบและการทดสอบ"ให้ด้วย หลัง จากได้ทำทดสอบเเละผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ วัสดุนี้จึงได้รับอนุญาตถูกเก็บไว้ในคลังสินค้า มิฉะนั้นวัตถุดิบจะไม่ได้รับการยอมรับเเละไม่ได้นำไปใช้ในขั้นตอนการผลิต เหมือนกัน

ส่วนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราใช้วิธีอื่น เช่นตรวจสอบจากองค์ประกอบ(composition inspection)และการวิเคราะห์ ด้วยสเปกโทรเมทรี่(spectrometry analysis) เป็นต้น เรามีผู้ทดสอบอาชีพเฉพาะในเเต่ละกระบวนการผลิดสำคัญทั่วไป พวก เขาได้ควบคุมเเละตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดไม่ประมาท เพื่อรับรองคุณภาพ ตอบสนองความต้องการลูกค้าของเรา วิธีอาชีพเฉพาะที่ต้องการทดสอบโดยมีการตรวสอบคุณภาพการรอบลิ่มโลหะ(round ingot),การตรวสอบคุณภาพการบีบ,การตรวสอบคุณภาพเสร็จสิ้น,และลาดตระเวนตรวจสอบ เป็นต้น

บริษัทฟั่งลูเป็นผู้ผลิดอลูมิเนียมที่ได้นำใช้อุปกรณ์ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าและสมบูรณ์สุดในประเทศจีน รวมถึงอุปกรณ์อ่านสเปกโทรมิเตอร์โดยตรง(direct-reading spectrometer), เครื่องทดสอบเเรงดึงไมโครอิเล็กทรอนิกส์100 Kn, กล่องทดสอบสเปรย์เกลือ, เครื่องวัดความเงาเเบบคอมพิวเตอร์, กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในงานโลหะวิทยา 10-5000nm, กล่องทดสอบแสงสีน็อน Q-SUN, ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ Luomi, ข้อบกพร่องล้ำเสียง ,เครื่องมือตรวจสอบultrasonic flaw detector 10-5000nm, เครื่องตรวจจับชี้จุดอ่อน vicat /ความร้อนโก่ง, เครื่องทดลงรอยหยัก Baerhuoke, เครื่องมือวัดสีสเปกโทรโฟโต(spectrophotometry)อื่น ๆ