บริษัทฟั่งลูเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการอนุมัติเป็น"สินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าในเมืองจีน",”นำใช้ใบรับรองมาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์"," มาร์คการค้าที่มีชื่อเสียงของกว่างตง"และ"รางวัลถ้วยทองคุณภาพผลิตภัณฑ์โลหะไม่มีธาตุเหล็กที่ปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง". นอกจากนี้ บริษัทฟั่งลูได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศจีน ในความเป็นจริง เราได้รับชื่อว่า”ผู้เข้าร่วมโครงการจากอวกาศของประเทศจีน"และผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้รับชื่อว่า"อลูมิเนียมพิเศษสำหรับอวกาศของประเทศจีน" นอกจากนี้ ในปี ค.ศ2005 บริษัทฟั่งลูยังได้รับรางวัลว่า"แบรนด์ชั้นนำประเทศจีน" และเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมลำดับที่สองในประเทศจีน