1. หน้าเเรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ประวัติความเป็นมา
2007

1. บริษัทฟั่งลูได้รับรางวัลเกรียติยศเป็น"ตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน"
2.บริษัทฟั่งลูได้รับรางวัลว่า"ศูนย์เทคนิคบริษัทที่มีระดับในมณฑล"และ"ศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคนิคอลูมิเนียมอุตสาหกรรมของมณฑลกวางตุ้ง"
3.บริษัทฟั่งลูเป็นบริษัทเเรกที่ถูกร่างและระบุเงื่อนไขมาตรฐานบังคับแห่งชาติ---"เกรดมาตรฐานบริโภคพลังงานสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยด์สถาปัตยกรรม"
4.บริษัทฟั่งลูได้รับรางวัลเกรียติยศว่า"บริษัทที่มีประสิทธิภาพมาตรฐาน AAAA "จากคณะกรรมการมาตรฐานเห่งชาติ
5."วัสดุอุตสาหกรรมอลูมิเนียมใหม่ไม่มีตะกั่วเเละตัดง่าย"ของบริษัทฟั่งลูถูกนำมาใช้เป็นแผนคบเพลิงแห่งชาติ

2006

1.บริษัทฟั่งลูได้สร้างสายการผลิตสำหรับชุบสีอลูมิเนีย(anodizing)เเบบแนวนอนที่ยาวที่สุดในประเทศจีน(13.5 เมตร
2.บริษัทฟั่งลูได้รับเกรียติยศชื่อว่า"บริษัทเอกชนที่สามารถพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตนเองในมณฑลกวางตุ้ง "
3.บริษัทฟั่งลูเป็นบริษัทเเรกที่ได้ดำเนินโครงการการผลิต,การศึกษาเเละการวิจัยของมณฑลกวางตุ้ง และกรมการศึกษา เเละได้ทำงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปักกิ่ง เพื่พัฒนาผลงานที่ดีเเละส่วนที่ซับซ้อนสำหรับอลูมิเนียมอุตสาหกรรม
4.บริษัทฟั่งลูได้วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมที่เรียกว่าอลูมิเนียม6043  เเละเราก็ได้รับสิทธิบัตรเเล้วโดยถือเป็นบริษัทรายเเรกที่ได้ลงทะเบียนด้านโลหะผามอลูมิเนียมในประเทศจีน

2005

1. บริษัทฟั่งลูได้รับเกียรติบัตรเข้าเขตทหารด้านอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นบริษัทรายแรกในประเทศจีน
2. บริษัทฟั่งลูเป็นบริษัทรายแรกที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสำรวจอวกาศของประเทศจีน เเละไม่เพียงผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลเกรียติยศว่า"อลูมิเนียมพิเศษสำหรับอวกาศของประเทศจีน" เเต่บริษัทฯ ก็ได้รับรางวัลเป็น"ผู้เข้าร่วมโครงการจากอวกาศของประเทศจีน"

2004

1.อลูมิเนียมของบริษัทฟั่งลูได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดจำหน่ายเฉพาะสำหรับสนามแข่งรถเซี่ยงไฮ้ F1ในประเทศจีน